köpa kokain

Skillnaden mellan colombianskt och bolivianskt kokain

Vi har försökt beskriva de viktigaste skillnaderna mellan kokain som produceras i Colombia och Bolivia.

  1. Produktion: Colombia är världens största producent av kokain, med uppskattningsvis 70 % av det globala utbudet. Boliviansk kokain står däremot för en mycket mindre del av det globala utbudet.

  2. Renhet: Colombianskt kokain anses i allmänhet vara av bättre kvalitet och renare än bolivianskt kokain. Detta beror delvis på att Colombia har mer avancerade bearbetningsanläggningar och mer sofistikerade tillverkningstekniker.

  3. Pris: Eftersom colombianskt kokain är av bättre kvalitet tenderar det att vara dyrare än bolivianskt kokain.

  4. Kemisk sammansättning: Den kemiska sammansättningen av colombianskt och bolivianskt kokain kan variera beroende på många faktorer, bland annat vilken typ av kokaväxt som används och hur tillverkningen går till. Colombianskt kokain innehåller dock i allmänhet högre halter av den psykoaktiva föreningen som kallas kokainhydroklorid än bolivianskt kokain.

  5. Trafikvägar: Colombianskt kokain säljs vanligen till USA och Europa via Centralamerika och Karibien, medan bolivianskt kokain snarare säljs till Brasilien och andra sydamerikanska länder.

 

Vi arbetar direkt med Colombia och du har möjlighet att köpa det renaste kokainet!