Ecstasy

10 viktiga skillnader mellan kokain och ecstasy

10 viktiga skillnader mellan kokain och ecstasy :

 1. Kemisk sammansättning: Kokain kommer från kokaväxtens blad, medan ecstasy är en syntetisk drog som kemiskt liknar amfetamin och hallucinogener.

 2. Verkningsmekanism: Kokain fungerar som en stimulerande substans genom att blockera återupptaget av dopamin, noradrenalin och serotonin i hjärnan, medan ecstasy ökar frisättningen av serotonin och hämmar återupptaget.

 3. Effekterna började uppträda: Kokain ger snabba effekter som upplevs inom några sekunder eller minuter, medan ecstasy tar längre tid att verka och kan ta upp till en timme att ge full effekt.

 4. Effekternas varaktighet: Effekterna av kokain varar i allmänhet från 30 minuter till en timme, medan effekterna av ecstasy kan vara i flera timmar.

 5. Fysiska effekter: Kokain kan orsaka en ökning av hjärtfrekvens, blodtryck och kroppstemperatur, samt vidgade pupiller och minskad aptit. Ecstasy kan ge liknande effekter, liksom uttorkning, käftsmällar och ökad känslighet för beröring.

 6. Psykologiska effekter: Kokain kan ge upphov till känslor av eufori, självförtroende och energi, men också ångest, paranoia och oro. Ecstasy kan ge liknande effekter samt känslor av empati, öppenhet och känslomässig värme.

 7. Beroendepotential: Kokain har en hög beroendepotential, medan ecstasys beroendepotential är mindre tydlig.

 8. Risk för överdosering: En överdosering av kokain kan orsaka hjärtattack, stroke och andningssvikt, medan en överdosering av ecstasy kan orsaka kramper, hypertermi och organsvikt.

 9. Drogtestning: Kokain kan påvisas i urin-, blod- och hårprover i flera dagar eller veckor efter användning, medan ecstasy kan påvisas i urin upp till fyra dagar efter användning.

 10. Rättslig status: Kokain är en narkotika enligt förteckning II, vilket innebär att den har en hög risk för missbruk, men den kan också användas för legitima medicinska ändamål. Ecstasy är en narkotika enligt förteckning I, vilket innebär att den inte har någon erkänd medicinsk användning och en hög risk för missbruk.

köpa kokain

Skillnaden mellan colombianskt och bolivianskt kokain

Vi har försökt beskriva de viktigaste skillnaderna mellan kokain som produceras i Colombia och Bolivia.

 1. Produktion: Colombia är världens största producent av kokain, med uppskattningsvis 70 % av det globala utbudet. Boliviansk kokain står däremot för en mycket mindre del av det globala utbudet.

 2. Renhet: Colombianskt kokain anses i allmänhet vara av bättre kvalitet och renare än bolivianskt kokain. Detta beror delvis på att Colombia har mer avancerade bearbetningsanläggningar och mer sofistikerade tillverkningstekniker.

 3. Pris: Eftersom colombianskt kokain är av bättre kvalitet tenderar det att vara dyrare än bolivianskt kokain.

 4. Kemisk sammansättning: Den kemiska sammansättningen av colombianskt och bolivianskt kokain kan variera beroende på många faktorer, bland annat vilken typ av kokaväxt som används och hur tillverkningen går till. Colombianskt kokain innehåller dock i allmänhet högre halter av den psykoaktiva föreningen som kallas kokainhydroklorid än bolivianskt kokain.

 5. Trafikvägar: Colombianskt kokain säljs vanligen till USA och Europa via Centralamerika och Karibien, medan bolivianskt kokain snarare säljs till Brasilien och andra sydamerikanska länder.

 

Vi arbetar direkt med Colombia och du har möjlighet att köpa det renaste kokainet!